BlogNews

Land Buying And Selling | महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय, आता 1 ते 5 गुंठ्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने

Land Buying And Selling | महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे ज्याअंतर्गत आता एक ते पाच गुंठ्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने करता येईल. Land Buying And Selling यापूर्वी, बागायती क्षेत्रासाठी किमान १० गुंठे आणि जिरायती क्षेत्रासाठी किमान २० गुंठे जमिनीची थेट खरेदी-विक्री करता येत होती

हे बदल का गरजेचे होते? Land Buying And Selling

अनेकदा शेतरस्ता, घरकुल बांधकाम किंवा विहिरीसाठी एक ते पाच गुंठे जमिनीची गरज भासते. मात्र, कमी क्षेत्रामुळे अशा जमिनींची खरेदी-विक्री करणे शक्य होत नव्हते. या नवीन निर्णयामुळे अशा छोट्या जमिनींच्या व्यवहारांना चालना मिळेल.

अर्ज कसा करावा?

जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अर्जदारांना महसूल व वन विभागाकडे अर्ज करावा लागेल.
अर्जामध्ये खरेदी-विक्री करणाऱ्याचे नाव, गाव, गट क्रमांक, विहिरीचा आकार (जर विहिरीसाठी जमीन हस्तांतरित होत असेल तर), शेतरस्त्याची लांबी-रुंदी (जर शेतरस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित होत असेल तर), भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतिपत्र इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश करावा लागेल.

मंजुरीची प्रक्रिया:

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी संबंधित जमिनीची तपासणी करतील आणि योग्य वाटल्यास मंजुरी देतील. मंजुरी एका वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळू शकेल.

या निर्णयाचे फायदे:

  • शेतरस्ता, घरकुल बांधकाम आणि विहिरी बांधणी यांसारख्या गरजा पूर्ण करणे सोपे होईल.
  • जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल. Land Buying And Selling
  • छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *